วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Comment การสอนของอาจารย์ ในครึ่งเทอมแรก วิชา การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

1.เรียนครึ่งเทอมแรก เรียนได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

    อาจารย์สอนถึงการทำงานเป็นกลุ่มสอนให้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Sketchup
ซึ่งผมไม่เคยได้เรียนมาก่อนทำให้ได้เห็นถึงโครงสร้างผลงานจริง ที่เรานำมาออกแบบ การที่อาจารย์ได้ให้นักศึกษาแปลสรุปข่าวทุกสัปดาห์ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบแบบมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้อีกด้วย 

2.ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้

     อาจเป็นตัวผมอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนซักเท่าไหร่เวลาที่อาจารย์สอนหรือแนะนำฟังบ้างไม่ฟังบ้างทำให้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจในงานที่อาจารย์สั่งก็มีเพื่อนที่คอยแนะนำในการทำงาน 


3.ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการเรีนการสอน

      อยากให้อาจารย์สั่งงานผ่าน Facebook อาจารย์เหมือนที่อาจารย์ประกาศในนักศึกษามาจัดแสดงงานชี้แจงเหมือนวันที่สอบ อธิบายให้เป็นข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น