วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2557

*แปลสรุปข่าว
 - อาจานย์ได้สอนให้ จัดทำแนวทางการดำเนินงานการออกแบบ เสนอเป็น Mindmap จากแอปในBrowser
 - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำหนด Template จากเวป Templatemaker.nl เป็นเว็บจากเนเธอแลนด์ ที่อาจารย์แนะนำ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเรา โดยอิงจากขนาดของผลิตภัณฑ์ของเรา
   สร้างงาน Artwork ฉลากต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ที่ตนได้พัฒนา และฉลากที่พัฒนาจาก Artwork ของเดิม นำเสนอในรูปแบบของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น