วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2557

*สรุปแปลข่าวประจำสัปดาห์

วิเคราะห์เรื่องข่าวหมาฝรั่งTrident การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปปาก สื่อเป็นปากผู้ชาย ผู้หญิง

- หาข้อมูลในเรื่องของ ชนิด และ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ และมีความสำคัญอย่างไร??
- แนะแนวเรื่องการนำเสนองานในแต่ละสัปดาห์ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- อาจารย์สอนเรื่องการใช้  Design Framework ของ Google ในการทำงานแบบระบบ     ออนไลน์
- แนะนำเรื่องการ Shared File ในการส่งงาน
- แนะแนวเรื่องการคิดขบวนการออกแบบ อย่างเป็นระบบ ว่าควรทำอย่างไรบ้าง??
- ตรวจงานกลุ่มในแต่ละกลุ่ม ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

อาจารย์แนะแนวเรื่องการหาข้อมูลของสินค้าให้มาก มีข้อมูลน้อยเกินไป ควรเข้าหาผู้ผลิตมากกว่านี้
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้มากกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น