วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
"BEGACZO สบู่และโลชั่นฟักข้าว"
โดย นายทศพล อาจอนงค์
รหัส 5511310434 กลุ่ม 101
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
สามารถเข้าดูที่เว็บไซต์ ISSUU ที่นี่


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แปลสรุปข่าว

  • This project received Awards for Runner Up, and Judges Special Mention
  • This is a project for Goldpack, where a package has to be designed  that does not: 1 belong 

  • to any company, 2 share any ties to any brand and 3, does not exist yet. Out of the three 

  • possible product choices, Cheese, Motor Oil and a Sports Drink. My choice was Project

  •  3: Sports Drink.  Develop the brand, a basic product concept, and most importantly 

  • the packaging design for a new sports drink aimed at health conscious South African 

  •  consumers.


     

Product Shoot

Something new, having the target market in mind, this product is: eco-friendly, practical, a natural preserver with flat pack functionality, designed with aesthetic qualities to attract and intrigue potential clients.
The DNA for this package is Sports/ Natural/ Health.  The relationship the consumer shares with this product as sporty/ fit people  who wants a beverage  after an exercise session, or for the occasional consumer who feels fatigued is also welcome. There are many sports beverages out there, but some contain so many extra chemicals and additives, to enhance the colours, flavour and to preserve them, and it’s those drinks that are a contradiction to the drink itself and its purpose.  
As a form of inspiration I have found three recipes off the internet, that gives instructions as to how to create a drink consisting of only fresh and natural ingredients. This guided and directed me to the method of packaging chosen for this project.


Playing AroundBottle Functionแปลโดยสรุป เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่แต่งกลิ่นและสีจากธรรมชาติ และยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสันสดใสอีกทั้งยังมีรูปทรงที่ดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจในตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ตัวนี้ และหัวใจของนักออกแบบที่ออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบนี้ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติลดขยะ Concept ของงานชิ้นนี้คือ กีฬา สุขภาพและธรรมชาติ นั้นก้อคือการได้ออกกำลังกายมีร่างกายแข็งแรงและยังช่วยลดขยะลงได้อีกด้วย

อ้างอิง 
https://www.behance.net/gallery/20759251/Student-Goldpack-Competition-Comment การสอนของอาจารย์ ในครึ่งเทอมแรก วิชา การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

1.เรียนครึ่งเทอมแรก เรียนได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

    อาจารย์สอนถึงการทำงานเป็นกลุ่มสอนให้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Sketchup
ซึ่งผมไม่เคยได้เรียนมาก่อนทำให้ได้เห็นถึงโครงสร้างผลงานจริง ที่เรานำมาออกแบบ การที่อาจารย์ได้ให้นักศึกษาแปลสรุปข่าวทุกสัปดาห์ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบแบบมืออาชีพที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้อีกด้วย 

2.ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้

     อาจเป็นตัวผมอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนซักเท่าไหร่เวลาที่อาจารย์สอนหรือแนะนำฟังบ้างไม่ฟังบ้างทำให้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจในงานที่อาจารย์สั่งก็มีเพื่อนที่คอยแนะนำในการทำงาน 


3.ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการเรีนการสอน

      อยากให้อาจารย์สั่งงานผ่าน Facebook อาจารย์เหมือนที่อาจารย์ประกาศในนักศึกษามาจัดแสดงงานชี้แจงเหมือนวันที่สอบ อธิบายให้เป็นข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน

การเรียนการสอนครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557


*อาจารย์พูดถึงปัญหาในการทำงาน การทำงานเป็นกลุ่ม ที่สำคัญการดูแลเพื่อนในกลุ่ม

-แนะเกี่ยวกับการให้คะแนน ใน Blogger  ให้ทำการแก้ไข ตกแต่ง อย่างไรให้ออกมาสวยดูดี
สอนเรื่องการปรับขนาดรูปภาพ

นัดแนะการเข้าคุยงานบรจุภัณฑ์ในส่วนถัดไป
นำเสนอด้วย Moodboard ขนาด 20x30"
      ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
      ครั้งที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน
      ครั้งที่ 3 สิ้นเดือนธันวาคม
สร้างPost Comment การสอนของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
1 เรียนครึ่งเทอม เรียนแล้วได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ 
3 เสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง

ในการทำงานครึ่งเทอมหลัง ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้ในแบบของเราเอง
เริ่มต้นจากการสืบค้นเรื่องของชัยนาท และผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
สืบค้นจากรูปตัวอย่าง ตามที่ต่างๆ ให้เป็นCase Study ศึกษาเพื่อนำมาเป็น Concept ในการทำงานของเรา
งานSketch ที่มาจากการคิด การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆ


โครงงานออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สบู่ฟักข้าว

โครงงานออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สบู่ฟักข้าว
ตรา "ต้นกล้าสมุนไพร Touch of love handmade soap by yardman"( สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2557 )


งานสอบออกแบบออกแบบ กล่องคุ๊กกี้
" บ้านคุ๊กกี้ "


รูแแบบกล่องคุ๊กกี้


                                         
               (ด้านหน้า)                                                ( ด้านหลัง )
ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบกล่องคุ๊กกี้ สร้างจากโปรแกนม Google Sketchup
                                         
                                               
        

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2557

* แปลข่าวสรุปข่าว
  บรรจุภัณฑ์ Economy 

อาจารย์สอนการสร้าง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิก 3D ในโปรแกรม Illustrator
ด้วยการขึ้นรูปของครึ่งทรงบรรจุภัณฑ์ที่เราจะสร้าง
จากนั้น เข้า Object - Path - Ofset Path
สอนการใช้งานโปรแกรม Google sketchup
วิธีการและการใช้งานอย่างละเอียด

อาจารย์ให้นักศึกษาผลงานของรุ่นพี่ https://3dwarehouse.sketchup.com
อาจารย์นัดแนะเรื่องการส่งงานสอบมิดเทอม และการสอบการสร้างรูปทรงสามมิติ ด้วย Google sketchup
การส่งงาน บรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ 3 รูปแบบ 
พร้อมมูดบอร์ด ขนาด 50 x 70 Cm นำเสนอ 3ส และขั้นตอนการออกแบบ
การจัดวางแสดงผลงาน
เวลา 9:30 น.