วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557


*อาจารย์พูดถึงปัญหาในการทำงาน การทำงานเป็นกลุ่ม ที่สำคัญการดูแลเพื่อนในกลุ่ม

-แนะเกี่ยวกับการให้คะแนน ใน Blogger  ให้ทำการแก้ไข ตกแต่ง อย่างไรให้ออกมาสวยดูดี
สอนเรื่องการปรับขนาดรูปภาพ

นัดแนะการเข้าคุยงานบรจุภัณฑ์ในส่วนถัดไป
นำเสนอด้วย Moodboard ขนาด 20x30"
      ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
      ครั้งที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน
      ครั้งที่ 3 สิ้นเดือนธันวาคม
สร้างPost Comment การสอนของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
1 เรียนครึ่งเทอม เรียนแล้วได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ 
3 เสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง

ในการทำงานครึ่งเทอมหลัง ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้ในแบบของเราเอง
เริ่มต้นจากการสืบค้นเรื่องของชัยนาท และผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
สืบค้นจากรูปตัวอย่าง ตามที่ต่างๆ ให้เป็นCase Study ศึกษาเพื่อนำมาเป็น Concept ในการทำงานของเรา
งานSketch ที่มาจากการคิด การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น