วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 22 กันยายน 2557

*อาจารย์ทำการกล่าวเตือนเรื่องการเตรียมส่งงานสอบมิดเทอม
     -สิ่งที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง ในวันที่ 13 ตุลาคม เริ่มการแสดงงานก่อน 9:30
จากนั้นทำการสอบใน Claroline.info "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น