วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2557

 *แปลสรุปข่าว
   อาจานย์ได้ยกตัวอย่างเรื่อง กล่องข้าว National Delivery ที่เน้นการออกแบบเพื่อสุขภาพ และมีการออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง การออกแบบมาจากการศึกษาพฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตประจำวัน สอนให่เห็นถึงการคิดที่รอบครอบ
การศึกษา
   - นำเสนองานหน้าชั้นเรียน ว่างานที่สั่งไปถึงไหน
   - แนะแนวการตั้งชื่องานและFolder ใน Google Drive ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการทำงาน
   - แนะแนวการใช้โปรแกรม Mindmap ในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น