วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2557

* แปลข่าวสรุปข่าว
  บรรจุภัณฑ์ Economy 

อาจารย์สอนการสร้าง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิก 3D ในโปรแกรม Illustrator
ด้วยการขึ้นรูปของครึ่งทรงบรรจุภัณฑ์ที่เราจะสร้าง
จากนั้น เข้า Object - Path - Ofset Path
สอนการใช้งานโปรแกรม Google sketchup
วิธีการและการใช้งานอย่างละเอียด

อาจารย์ให้นักศึกษาผลงานของรุ่นพี่ https://3dwarehouse.sketchup.com
อาจารย์นัดแนะเรื่องการส่งงานสอบมิดเทอม และการสอบการสร้างรูปทรงสามมิติ ด้วย Google sketchup
การส่งงาน บรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบ 3 รูปแบบ 
พร้อมมูดบอร์ด ขนาด 50 x 70 Cm นำเสนอ 3ส และขั้นตอนการออกแบบ
การจัดวางแสดงผลงาน
เวลา 9:30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น